İLÇEMİZDE GEZİLECEK TARİHİ VE TURİSTİK MEKANLAR

Kaymakam Osman Yenidoğan

                       

Turkish

  English

Balabolu Harebeleri(Adrasos):

       Mut'un batısında Yalnızcabağ Köyü Değirmenlik Yaylası'ndadır. Büyük bir antik yerleşim alanı olduğu görülmektedir. Ayakta hiçbir sağlam yapı kalmamış olmakla birlikte çok sayıda lahit ve duvar kalıntıları bulunmaktadır.

 

The Ruins of Balabolu (Adrasos)

        İt is about 50 km. for from Mut on the Değirmenlik plateau of the Yalnızcabağ Village. İt is a very large antique area. Although there are so many carved grave stones and inscriptions, there are no buildings up, all of them are in ruins.

 

                        

Turkish

  English

Yerköprü:

     İlçe merkezine 35 km uzaklıktaki bu doğa harikası, Göksu nehrini besleyen Ermenek çayının uzun yıllar boyu süren topraktaki aşındırma etkisi sonucu derin bir vadi meydana gelmiştir. Doğal su tünelinin uzunluğu 250 metredir. Yerköprü 'de göreceğiniz doğal tünel ve şelale size unutulmaz bir gün geçirtecektir

 

Yerköprü:

      İt is a natural ground bridge over the Ermenek River, it is about 35 km away from Mut. İt flows into the Göksu River and joins it near the Village of Suçatı. The river fows in a deep valley and passes through a tunnel which is about 250 m long. İf you go to Yerköprü you can see its waterfall and spend an unusual day.

 

Turkish

  English

Dağpazarı Kilisesi (Corapissus)

      Mut İlçesinin 35 km kuzey batısındadır Antik ismi Corapissus olan kentin antik yol üzerinde oluşu eski kente ayrı bir önem verildiğini göstermektedir. Antik kentte hayat ağacının kollarına asılmış çok sayıda hayvan ve geometri desenlerle bezenmiş taban mozayiği göze çarpar. 15x5.50 m. ölçülerinde olan taban mozayiğinin hangi yapının taban döşemesi olduğu bilinmemektedir. Antik kentte mozayiğin yanında 3 adet heroon tipi mezar oldukça yıpranmıştır. Bizans dönemine ait kilisenin ise apsisi ve bazı duvarları ayakta kalabilmiştir Köyün güneyindeki vadide ise kaya mezarlarının bulunduğu nectopol sahası bulunmaktadır. Antik bir şehir kalıntısı üzerine kurulmuş olan yayla köyünde, bakkallar, kır kahveleri, sağlık ocağı, jandarma hizmet vermektedir. Köy ortasında bulunan kilise kalıntısı ve bir evin bahçesinde bulunan mozaikler görülmeye değer tarihi kalıntılardır. Çevresi ardıç ve maki türü bitkilerle çevrili olan köyün, iç kısmı ise meyve ve sebze bahçeleri ile kaplıdır.

The Church Dağpazarı (Corapissus)

        İt is 35 km to the north of Mut. İts ancient name in Corapissus and it is on the ancient road because of that reasson it is very important for the environment. a lot of work was carried out in the church area and its plan generally established, its 15x5.50 m. floor was covered with mosaics. The plan with its barrel-vaulted aisles and narthex and central tower is particullarly interesting. İt suggests a compromise between the barrel-vaulted churches of mesopotamia and the İsaurian basilice with central tower as found at Meryemlik and Alahan. İn the western section of the cave a geometric mosaic consederable merit was discovered. İt is thought that it was built at the Byzantine period. The confessian in the centre of the apse had been robbed in the Karamanoğulları period.

 

                  

Turkish

  English

Alahan Manastırı (Apandos):

       Mut-Karaman yolunun 20. km'sindedir. Anayoldan 3 km'lik bir yolla ulaşılır. Orta Toroslar'da yaklaşık 1000-1200 m. yükseklikte ve Göksu Vadisi'ne bakan dik bir yamaca oturtulmuştur. M.S. 440-442 yıllarında yapılmış olduğu tahmin edilen Alahan Manastır ve Külliyesi, batı kilisesi, manastır ve doğu kilisesi, kayalara oyulmuş keşiş odacıkları ve çevredeki mezarlardan oluşmaktadır. Bu kilise binası, Ayasofya Müzesi ile ortak mimari özellikler taşımaktadır. Kilisilerin süslenmesinde usta bir taş oymacılığı gösterilmiştir. İlk kilise korint başlıklı iki dizi sütunla üç nefe ayrılmıştır. Narteksten ana mekana geçit veren kapının atkı ve yan dikmeleri kabartmalarla süslüdür. St.Paul, St.Pierre figürlerinden başka, bir çelengi taşıyan altışar kanatlı Cevbrail ve Mikail'in, simgesel yaratıkları ezişi, kükreyen aslan, kartal ve öküz sembolleri, incil yazarlarının tasvirleri, üzüm salkımları, asma yaprakları ve balık motifleri zengin bir şekilde tasvir edilmiştir. Alahan Manastırı'nın karşısında bulunan Mağaras Dağının tepesinde de aynı döneme ait bir başka kilise bulunmaktadır. Mağaras kilisesi'nden bugün az bir yapı ayakta kalabilmiştir.

 

The Monastery Of Alahan  (Apandos)

       İt is on the road of Mut-Karaman, about 20 km away from Mut and 3 km far from the main road. İt was built on a rocky side of the Torus mountains. The monastery contains the church first, church second, church third, great portik and some places for monks. İts altitude is about 1000-1200 m. The monastery complex is thought that it was built in AD 440-442. İt is very important because of its historical and institutional value. İt shows the architecture of the fifth century. AD. There are many symbols; the fish and grape symbols, different kinds of figures and other designs and it has also the designs of St Poul and St Pierre. The side on which the monastery stands overlooks the deep valley of the Göksu River the ancient Calycadnus. There is another chursh ruins on the top of Magaras Mountain oppasite the Monastery of Alahan. İt is thought that it was built and dating in the same period.

 

Turkish

  English

Alaoda (Mağarası) :

       Mut-Karaman yolu üzerindeki Geçimli (Malya)Köyü'ndedir. Mağaranın tabanı mozaik döşemedir. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1955 yılında Prof. Michael Gouche tarafından yapılan araştırmada burada bulduğu yazıda "Bereketli Hanım Hirstos annesi tanrımız tarafından sevilmiş..." ibaresine rastlanmış yazının devamı bozuk olduğu için okunamamıştır

 

The Cave Of Alaoda

      İt is near the village of Geçimli (Malya) on the way of Mut-Karaman. The floor of the cave is covered with mosaics. When it was bult and carved was unknown. At a search which was done by Prf. Michael Fouche in 1955, a piece of inscription was found. İn the inscription "Hirstos's mother, the blessed lady was loved by God.." was read, but the other part of the inscription couldn't be read because of being destroyet.

 

Turkish

  English

Sertavul Hanı:

       Bu hanlar halen köylüler tarafından kullanılmaktadır. Çam ve ardıç ağaçlarının çevrelediği yaylanın iç kısımları meyve bahçeleri, kır çiçekleri ve dağ çayırları ile kaplıdır. Mut, Silifke, Karaman halkının rağbet ettiği yörede, Yörükler de çadır kurarak hayvanlarını otlatmaktadır. Mut - Sartavul yolunun 21. kilometresinden sağa dönülerek 1.5 km. stabilize yolla ulaşılan Atahan manastırı görülebilecek yerlerdendir. Yayla yakınında bulunan Kestel dağında Yaban Keçisi Koruma Alanı ve Avlağı'nda bulunan hayvanlar gözlemlenebilir. Yayla yakınında bulunan Kestel (Kapuzu) Kanyonu, doğa yürüyüşü için çok ilginç rotalardandır. Alt yapısı tamamlanmış olan yaylada PTT, jandarma, petrol istasyonu, bakkallar, alabalık ve et yemekleri sunan kır lokantaları hizmet vermektedir.

The İnn of Sertavul :

       İt is on the way of Mut-Karaman high way, in a small valley on the side of the Toros Mountains. İt is about 40 kilometer away from Mut and 300 meters far from the main road. Especially, during the winter months people used to stay there in order to shelter themselves or animals. there is another inn on the other side of the mountain hill about 5 kilometers away. Today most parts of the inns were collepsed.

 

Turkish

  English

Sinobiç (palisandos):

       Mut İlçesinin 3 km kuzeyinde bulunan Yeşilyurt Köyü'nün sınırları içeresinde bulunan Sinobiç kalıntıları özellikle Ardıçtepe mevkiindedir. Roma dönemine ait çok miktarda lahid ve tepede 2 adet su sarnıcı ile duvar kalıntıları mevcuttur. Bazı kaynaklarda adı Polisandos olarak geçen Sinobiç'in antik ismi kesin olarak belli değildir.

 

Palisandos(Sinobiç):

       İt is about 3 km. away in the north of Mut and it is in the boarder of the Yeşilyurt Village, The ruins are especially at the side of Ardıçtepe. There are a lot of carved stone graves and two cisterns and wall inscriptions belong to the Roman period. İn some sources its name is written as Polisandos. Howerer Sinobiç's antique name is exactly unknown.

 

Turkish

  English

Nure Sofi :

      1228 yılında Selçuk Sultanı 1. Alaüddin Keykubat tarafından Ermenek Kalesi civarına yerleştirilen Karamanoğlu Beyliğinin ilk tarihi şahsiyeti Nure Sofi'dir. Karaman adını verdiği oğluna beyliği devretmesinden sonra ömrünü Mut'ta geçirmiş ve ölümü üzerine Sinanlı nahiyesi Değirmenlik Yaylası (Yalnızcabağ köyü) 'ne gömülmüştür.

 

The Mausoleum of  Nure Sofi

       Nure Sofi was one of the most importans persons of the Moslem Saints during the Seljukians period. Seljukian Sultan Alaad'din Keykubat settled Nure Sofi and his people around Ermenek Castle in 1228. After he turned over Karamanoğulları Beyliği to his son, Karaman, Nure Sofi contiued to live in Mut. When he died he was burried'in this place on the plateau of Değirmenlik near the Village of Yalnızcabağ.

 

Turkish

  English

Kızıl Minare :

    Rengi nedeniyle bu adı almıştır. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Karamanoğulları döneminde yapıldığı sanılmaktadır.

 

The Red Minaret :

     İt had this name from its colour. When it was built is unknown, but it is thought that it was built during the period of Karamanoğulları.

 

       

Turkish

  English

Karaekşi:

       Karaekşi ilçeye bağlı 3 km uzaklıkta orman içi dinlenme yeridir. İçinde alabalık üretme çiftliği de bulunan Karaekşi, doğal güzellikleriyle dikkat çeken ve Orman Bakanlığı'nca Milli Park ilan edilen bir dinlenme yeridir.

 

Karaekşi :

       İt is a resting place in the forest where is three kilometres from Mut. Karaekşi which has a farm breeding trout attracts people with its natural beauty and has been declared as national park by the forest Ministry.

 

Turkish

  English

Derinçay (Hocantı) :

      İlçeye elektrik veren ilk santralın kurulduğu yer olan Derinçay (Hocantı) köyü'nde bulunan Hocantı Köprüsü Karamanoğulları dönemine aittir. Köyde yine Karamanoğulları dönemine ait bir de cami bulunmaktadır.

 

Derinçay (Hocantı) :

      Hocantı village has a bridge, and a mosque from Karamanoğulları ages, and the first dam which gives electricity to Mut.

 

                         

Turkish

  English

Kozlar Yaylası :

      Yaz aylarında ilçe halkının göç ettiği yayladır. Denizden yüksekliği bin 300 metre olan yayla doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. İkisi kısa birisi uzun kanyonların yanı başında, çok zengin deniz fosil yataklarının bulunduğu dağ yamacına kurulmuş tarih ve doğa ile içice şirin bir köydür. Su başlarında kamp yapmanın yanı sıra kanyon yürüyüşleri yapılabilir. Çevrede bulunan milyonlarca yıllık deniz fosil yatakları, kanyon yamaçlarına oyulmuş antik mezarlar, gözetleme kuleleri yaylanın diğer görülebilecek yerleridir.

 

Kozlar Plateau:

       İt is a highplateau which people of Mut move to in summer. The plateau of which heght is 1300 meters from the sea attracts people with its natural beauties, clean weather and cold spring water

 

Turkish

  English

Sertavul Yaylası :

      Akdeniz'i iç Anadolu'ya bağlayan geçidin bulunduğu yerdir. Denizden yüksekliği bin 650 metre olan yaylaya yaz aylarında ilçe halkının yanısıra çevre il ve ilçelerden de göç olmaktadır. Toroslar'ın en yüksek noktası olan Sertavul'da tarihi hanlar bulunmaktadır.

 

Sertavul Plateau :

      İt is a ford which connects the Mediterranean sea to the Middle Anatolia. This plateau of which heght is 1650 metres from the sea attracts people from other cities and towns beside Mut, There are some historical caravansaries in Sertavul which is the highest ponit of Taurous Mountains.

 

Turkish

  English

Kestel Kamyonu  :

      Yaban keçilerinin yaşadığı ve koruma altına alınan 5 km uzunluğunda bir kanyondur. Sarp kayalarla heybetli bir görünümü olan Kestel kanyonu, görülmeye değer bir bölgemizdir.

 

Kestel Canyon  :

       İt is a five km length canyon whreh wild goats live in. it is worth to see Kestel Canyon whreh has awe some wiew with steep rocks.

 

Turkish

  English

Dere Kanyonu  :

    İlçeye bağlı Dere Köyü'nde bulunan kanyonda, kayalara oyulan merdivenler görülmektedir. Konuya ilişkin elde bir bilgi bulunmamaktadır. Köy civarında Osmanlılar dönemine ait köprülere rastlanmaktadır.

 

Dere Canyon  :

        İt is in a Village of Mut. İn thes Canyon you can see strairs on rock. There is not enough information about this subject. You can see some bridges around the village from Ottomans.

 

                           

Turkish

  English

MAVGA KALESİ

     Mut İlçesinin Kozlar yaylasına giden 16 km'sindedir. Doğal yalçın kayalar oyulmak suretiyle inşa edilmiştir. Kuzeyindeki kitabede bu kulenin Selçuklular döneminde kullanıldığını göstermektedir. (M.S. 1230) Mavga Kalesi'nde su sarnıçları ve hayvan ahırları da görülmeye değer mekanlardır.

 

The Castle Of Mavga

      The Castle of Mavga is about 16 km from Mut, near the plateau of " Kozlar" which is a resort for people go on holiday. The castle was built carving into steep rocks of the side of the nountains. The inscription of the north side of the castle showed that the fortress was used by the era of tha seljuks in 1230. There are stables feed-racks and cisterns carved into the rocks. İt is thought that the castle belonged to the Hittites. İt is worth to go and see the side.

 

Turkish

  English

DAĞ CAMİİ

      Mut'un 2 km güneybatısındadır. Selçuklular dönemine ait olduğu (11.yy .sonları)sanılmaktadır. Çevredeki devrişme taşlarla yapılmıştır.

 

THE MOUNTAİN MOSQUE

     İt is 2 kilometers south-west of Mut. İt has been supposed to belong to the seljuks era. İt was contructed with the stones which collected in the same area.

 

      

Turkish

  English

LAAL PAŞA CAMİİ

     Karamanoğulları İbrahim Bey'in emirleri ile Laal Paşa tarafından yaptırılmıştır. (1356- 1390) Kare planlı ve orta kubbeli olan cami düzgün kesme taşlarla inşa edilmiştir. Kitabesine göre iki defa onarım gören caminin bahçesinde 2 adet türbe bulunmaktadır. Kümbetlerin birinde 3 adet, diğerlerinde ise 4 adet mezar bulunmaktadır. Evliye Çelebi Seyahatnamesi'ne göre Laal Paşa bu kümbetlerin birisinde yatmaktadır.

 

THE MOSQUE OF LAAL PASHA

       The mosque was constructed by Laal Pasha with the orders of Karamanoğlu İbrahim Bey.(1356-1390) the mosque which is square planned and the middle dome had been constructed with the flat cutting stones. According to its ins inscription, the mosque whisc was restored two times, has two tombs, conical mousoleums ant in the other one are 4 graves. According to Evliya Çelebi's Travelbook, Laal pasha was buried in one of these tombs.

 

Turkish

  English

MUT KALESİ

       Şehrin ortasında olan kalenin ilk inşa tarihi bilinmemektedir. Küçük bir garnizonu anımsatan kalenin temel taşları rektoponel düzgün kesme taşlarla örülmüştür. Karamanoğulları ve Bizans Bizans  döneminde tamir gören kalenin dört adet burcu bulunmaktadır. Kalenin içinde bir de iç kale diye adlandırılan kule vardır.

 

THE FORTRESS OF MUT

        The first construction o the castle, which is in the centre of the city hasn't been known. The basic stones of the castle which reminds a small garrison had been built by rectangular by the Byzantine and Karamanoğlulları has four towevrs and there is also a tower called the inner fortress in the castle

 

      

KARACAOĞLAN

         Dünyaca bilinen ünlü ozan Karacaoğlan'ın mezarı Karacaoğian (Çukur) köyü ile Dere köyü arasındaki bir tepe üzerindedir. 17. yüzyılda yaşamış büyük halk ozanı Karacaoğlan'ın hayatı ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. Karacaoğlanla ilgili şu efsane kuşaktan kuşağa anlatılır. Karacaoglan sevdiği Karakız'ı babasından istemiş; verilmeyince çok üzülmüş, sazı ile gurbet ellere düşmüş. Çok yerler dolaşmış, türküler söylemiş. Karakız da aşkını içine görmüp evlenmiş. Karacaoglan ihtiyarlayınca Karakız'ın obasına dönmüş ve dere köyü yakınında bir tepeye yerleşmiş. Günün birinde ölen Karacaoğlan'ı, ilçe halkı aynı yere gömerek burayı türbe yapmışlar.

     Karakız, Karacaoğlan'ın ölüm haberini alınca, babasının obasından ayrılarak Ka-racaoğlan'ın mezarının başına koşmuş ve ağlaya ağlaya üzüntüsünden burada ölmüş. Bu acıklı olay karşısında duygulanan köylüler, sağ iken beraber olamayan iki sevgilinin, öldükten sonra beraber olacaklarına inandıkları için, Karakız'ın mezarını Karacaoğlan'ın yattığı yerin karşısındaki tepeye yapmışlar. O gün bu gündür, Çukur tepesindeki mezarından Karakız'ın; diğer tepedeki mezardan Karacaoğlan'ın ruhları, her gece el ayak çekildiğinde çıkar, ortadaki ovada buluşurlarmış.

      Copyright © 2008 Ersagun WebAdmin::WebDesign:   

En iyi görüntü için 1024x768 çözünürlüğü kullanmanız önerilir.